صنايع ماشين سازي فانكو

Get Adobe Flash player

دستگاه پانچ

 

دستگاه پانچ با دوسیستم مکانیک و هیدرولیک، به صورت CNC، NC و دیجیتال طراحی و ساخته می شود.

پانچ های هیدرولیک 5کاره ،قابلیت برشکاری 8 نوع مقطع مختلف آهن ،جهت انجام کارهای سنگین فلزی نظیر سوله سازی ،ساختمان سازی و...رادارا می باشند.این دستگاه قابلیت برش ورق ، نبشی ، چهارپهلو، میلگرد در دو سایز،پانچ وگوشه زن (دوسایز)را دارا است.

مشخصات عمومی

نسبت ضخامت ورق و قطر سوراخ با توجه به قدرت پانچ قابل تغییراست.

ویژگیهای پرس های هیدرولیک را به صورت زیر میتوان خلاصه نمود:

1-تغییر و تنظیم سرعت کورس درحالت ایجاد نیروی ثابت

2-تنظیم نیروی وارده به مقدار مورد نیاز

3-اندازه گیری وکنترل نیروی وارده طی فاصله کورس

کاربردپرس هیدرولیک:

تولیدکنندگان درصنایع مختلف از پرس هیدرولیک برای شکل دادن محصولات ، قالب گیری،پرس کردن ،پانچ کردن و...استفاده می کنند.پرس هیدرولیک به کاربران اجازه کنترل نیروی مورد نیازی که باید روی ماده جهت قالب گیری، پرس ، پانچ و...اعمال شودرامی دهد.پرس هیدرولیک نقش بسیار مهمی رادرفرآیند ساخت فلزات بازی میکند چون کارهای تکراری وسخت را باحرکات خیلی نرم و روان و باسرعت دلخواه انجام می دهد.